- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Ghép tế bào mũi

 

 

 

gã lãng tử vồ vập hôn
làm hỏng mất cái lỗ mũi
chẳng còn nhận ra mùi thơm thối

y khoa hiện đại
quyết định cấy  ghép
bằng tế bào mũi chó
cuối cùng

gã chỉ còn vẫy đuôi với hai thứ:

một là người quen
thứ hai là cứt

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị