- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thuốc chữ

 

 

 

                   Tặng  Huỳnh Minh Tâm

Mài chữ để uống
trị bá bịnh

Bịnh công danh
đàn ông đàn ang sắc bảy chén
không còn phân nào
cũng cố cương lên
liếm đáy chén không
kỳ hết
đàn bà đàn bầu sắc chín chén
còn một tí ti
quyết bám riết mùi răng long tóc bạc

Bịnh tiền tài
người khôn nhấp vài ngụm cho có vị
nâng chén ngang mày
xòe tay che chắn
nhổ toẹt ra sau
người dại
mặc ai dòm ngó
phun phèn phẹt
vào đám tài tử văn nhân ai đó tá

Bịnh sắc dục
con gái tinh khôi mơ màng sì sụp
đến khi thỏa lòng
chì chiết bất kể ngày đêm
con trai quáng thượng 
quên béng thiêng liêng
cuộc thú cõi người loạn xạ xà bần tuốt tuột

Mài chữ để uống
trị bá bệnh
ngoại trừ ba bệnh trên
 

26/3/2010

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung