- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Luật đi đường cho bong bóng

 

 

 

Tất cả bong bóng đều phải lượn
ngang trường học
hay sân cỏ rộng

Tất cả bong bóng bay ngang trạm xe điện
lộ thiên hoặc trạm xe bus có mái che
đều phải chui vào

Mái che dù nhỏ hay
chật đầy bong bóng cũ
thì bong bóng mới cũng phải vào chờ

Nhưng trong mọi trường hợp
tất cả bong bóng đều không được
lên xe
 

12/2009

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê Đình Nhất Lang