- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Chân dung tự họa

 

 

 

Sau cùng họ đã ném tôi vào thùng rác
cùng với những miếng giẻ rách đầy dầu mỡ,
mớ tóc rụng, những hộp thức ăn rỉ sét,
những vỏ chai bia, băng vệ sinh, xác chuột chết, gián…

Họ nói tất cả những thứ đó và tôi
thảy đều vô dụng và trống rỗng.

Sự thật không phải vậy.
Tôi biết đi thẳng hàng,
biết làm các trò nhào lộn.
Tôi biết khóc, biết kêu bla bla bla bla.
Tôi là một món đồ chơi.
Bạn chỉ cần lên dây cót.

26-6-2006

bài đã đăng của Vũ Thành Sơn