- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

đà-lạt, tháng 7/2001

 

 

 

ý đánh bổ lên màu
ký ức mắt ngủ
thông cưỡi triền
dửng dưng
mặc kệ
dẫu có lúc bạo hành
chập choạng

vực phễu ghè đá ngăn xe tự tử
tiếng nổ trôi
còi sống sót

hôn nấm nức
dưới bầu khí tính tướm
nước mía ép bọt đá thác:
gió

chân lộn chộn, đau!
bê tông ẩm mùi
cặn
lưới nứt quết mồ hôi

lưng ai vấu mặt hồ
mỏi lênh động tác bơi
nước rãnh bung trơ
nền sỏi ốp
uống no mưa gõ
xốp

phố xá chưa quen âm điện quạt
tỏ tình môi miệng lấn qua tai

mỏng vải
ven vén
bỡn ngực áo len dầy
bốn mùa vào một đũa
gói chung

gái đất cao da hồng
nhấp nhỏm
sắc ngọt chân trần
đêm hở trưa

bài đã đăng của Nguyễn-hòa-Trước