- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Da Màu số 9: đôi lời / a few words

 

Pham Thieu - Panorama 20Bài vở về Orhan Pamuk, giải Nobel văn chương 2006, tràn ngập trang sổ tay văn nghệ của damau.org số 9. Trong cùng một lúc, phần sáng tác được tăng cường bởi nhiều ngòi bút góp mặt lần đầu. Đặc biệt, Lynh Bacardi với truyện hậu sản của lynh bacardi được giới thiệu cùng với tiểu luận của Ban Mai. Tiết mục được quý bạn đọc trông đợi, năm phút với tác giả do Lưu Diệu Vân phụ trách, một lần nữa, là món nóng của số này. Ở một nơi khác, Sân Sau, damau.org xin hân hạnh giới thiệu Huỳnh Ngọc Chiến và tiết mục của anh, lai rai chén rượu giang hồ, Kim Dung-style. Thêm một tin vui: Lê Đình Nhất Lang là thành viên mới nhất của ban dịch thuật kể từ số này.

Mùa thu, ở một số nơi, đã chín mùi. Mùa thu, cuối tuần, và damau.org!


damau.org
issue #9’s notebook is flooded with articles about 2006 Nobel laureate Orhan Pamuk. In the meantime, creative writing portion has been enriched with contributions from several newcomers. Featured short story this time comes from Lynh Bacardi that’s accompanied with Ban Mai’s essay. The most anticipated column, five minutes with authors by Luu Dieu Van, is this issue’s hot item. In another place, Backyard, damau.org is pleased to introduce our new columnist Huynh Ngoc Chien and his “Kim Dung-style” column. Another good news: Le Dinh Nhat Lang has joined our Translation Team and is already productive.

Autumn, in certain places, is ripe. The Fall, the weekend, and damau.org!