- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tia Chớp

 

****
Như đứa bé chạy về nhà với mẹ
Như người đàn ông trên đường về tổ quốc
Như chàng trai hò hẹn với người yêu
Như háo hức ta hôm nay đến với người

Ta, cơn giông
Chợt đến
Chợt đi
Sao tự nhiên hôm nay lại muốn
Có phút giây nán lại với đất này

Ta, tia chớp
Tắt ngay khi mới vừa xuất hiện
Sao tự nhiên hôm nay lại muốn
Cứ lưu ảnh trong mắt em mãi mãi

./.
7 / 10 / 2006

bài đã đăng của Nguyễn Cảnh Nguyên