- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Hai bài thơ không cùng chủ đề của ngày thứ hai

 

1 –
Dẫu biết rằng em cố hững hờ
Ta vẫn chân thành tự nguyện
Đều đều mang đến cho em
Miễn phí
Những mặt hàng vô giá, xa xỉ
Có tên là Tình Yêu

2 –
Chúng nó ngửa cổ
Ừng ực
Nốc
Và nốc
Và nốc

Những bát rượu
Đầy
Rồi cạn
Đầy
Rồi cạn
Và cứ thế
Cứ thế

Chẳng gì thì ngày mai cũng là
Ngày thống nhất một đất nước chẳng phải đất nước của chúng nó
Ngày trọng đại của một dân tộc chẳng phải dân tộc chúng nó
Ngày hội lớn của nhân dân chẳng phải nhân dân chúng nó
Kìa, khắp nơi…
Người ta đang nhảy múa và ca hát
Và làm nhiều, rất nhiều những trò vui vẻ khác

Vậy thì tội tình gì mà chúng nó chẳng uống
Tội tình gì mà chúng nó chẳng ngửa cổ
Ừng ực
Nốc
Và nốc
Và nốc

Để những bát rượu
Đầy
Rồi cạn
Đầy
Rồi cạn
Và cứ thế
Cứ thế

Tội tình gì mà chúng nó chẳng
Uống đến say mèm
Đến gục xuống chẳng còn biết gì nữa
Chẳng gì thì mai cũng là một ngày chẳng phải là ngày của chúng nó

./.
Thứ Hai, 2 – 10 – 06

bài đã đăng của Nguyễn Hoài Phương