- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Liếm cỏ

 

Liếm cỏ sương
Nuốt sương tan
Liếm môi em
Nuốt son môi

Đón hơi Xuân
Uống hương hoa
Ngóng mây xa
Tắm hơi mưa

Hít hơi em
Nuốt hương Xuân
Hít heo may
Nếm hương xa

Vuốt da em
Buốt hoang vu
Ngắm sao đêm
Biết không gian

Ấp mắt em
Thấy sao băng
Cắn nhũ hoa
NỔI
PHONG
BA

Dung Nham
Los. 9/2006

bài đã đăng của Dung Nham