Trang chính » Dịch Thuật, Giới thiệu tác phẩm, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ Email bài này

Lời kết của một tập đoàn phản động / The Conclusion of a Reactionary Clique


♦ Chuyển ngữ:
1 bình luận ♦ 15.05.2010

 

trích Khi kẻ thù ta buồn ngủ / When Our Enemy Falls Asleep
(Giấy Vụn/Eva Tas Books, 2010)

LyDoi-KhiKeThuTa

 

 

 

Lời kết của một tập đoàn phản động

 

Gởi những nghệ sĩ [có cả thị giác] muốn minh hoạ
cho luận điệu tự do, dân chủ

Thơ, số 3–2006, tr. 38, lời kết viết: “Theo ý chúng tôi thì dù có mới, có hiện đại bao nhiêu, nhà thơ cũng không được đặt nội dung thấp hơn hình thức, không quay lưng với thơ dân tộc, không chạy theo sự khó hiểu, cầu kì, lạ hoắc về hình thức. Người yêu thơ hôm nay với trình độ thẩm mĩ cao cộng với vốn kiến thức hiểu biết phong phú sẽ rất thoải mái, bao dung, chấp nhận mọi phương pháp, cách biểu hiện trong thơ. Nhưng họ cũng yêu cầu người làm thơ càng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tôn trọng độc giả, đem đến cho họ những vần thơ giản dị, chân thành, ăm ắp tình người và lẽ sống, hướng tới chân, thiện, mĩ.”

Vì tin vào định hướng, tránh sự xuyên tạc của kẻ địch
Tao quyết làm những bài thơ minh hoạ mà nội dung bằng hình thức, hoặc cao hơn.
Vì tin vào đường lối chính sách, chế độ hưu
Tao sẽ làm những tác phẩm không quay lưng với nghệ thuật dân tộc.

Vì tin vào sự ngu dốt của đa phần tư duy suy dinh dưỡng khoa học
Tao đã làm những dự án nghệ thuật dễ hiểu, quen thuộc và đơn điệu…

Hoan hô xứ sở tao
Mến phục tổ quốc tao
Đất nước của đa phần nhân dân có trình độ thẩm mĩ cao
Xuất xứ của những hiểu biết phong phú, bao dung
Bản sắc của kiên trì, chịu đựng, chấp nhận…
Nơi của những chuyện từ trên trời rơi xuống, khỏi phải đi học.

Tao luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm,
dù không biết với cái gì
Luôn tôn trọng độc giả, dù không biết họ ở đâu
Luôn làm điều gần gũi, giản dị, dù đa phần thích sâu xa, phức tạp
Luôn chân thành, ăm ắp tình người và lẽ sống, dù những thứ này rất xa xỉ
Luôn hướng tới chân, thiện, mĩ, dù cho đây là thứ hàng quốc cấm…

Mặc cho sự độc quyền
Mặc cho sự lệ thuộc
Là công dân của xã hội dân chủ [nghĩa là chủ của dân]
Là công dân của một cơ chế pháp luật – hành chính [luật pháp hành là chính]
Là công dân của đất nước nhân quyền [cầm quyền nhân dân]
Là công dân của xã hội chủ nghĩa [lấy
nghĩa làm chủ]
Tao xin thề sẽ tuyên thệ…
Tao xin thề sẽ tuyên thệ…
Tao xin thề sẽ tuyên thệ…
Tao xin thề sẽ tuyên thệ…

Mà là, tuyên thệ với cái gì
Sau khi đọc lời kết của tập đoàn phản động
Tao cũng không biết.

La Hán Phòng 19–7–2006

 

 

 

English translation by Nguyễn Tiến Văn

The Conclusion of a Reactionary Clique

 

To the artists [including visual ones] who wanted to
illustrate the themes of freedom, democracy

From The Magazine of Poetry [Hanoi], Number 3, 2006, p.38: “The conclusion is ‘In out opinion, however new or modern the poets could be, they must not put the contents lower than the form, not turn their back toward national poetry, not run after the incomprehensible, the extravagant, the alien in form. The lovers of poetry today with their high level of aethetics plus their rich knowledge will be very easy-going, tolerant, ready to accept all methods, and ways of expresion in poetry. But they also demand that the poetry-makers must all the more raise their spirit of reponsibility, respect the readers, and bring to them simple, sincere poems warm with human feelings and with a reason for living, in the direction of truth, goodness, and beauty.”

Because of the belief in the direction, in avoidance of the enemy’s distortion
I am determimed to make illustrative poems with contents equal to forms, or higher.

Because of the belief in the policy, the retirement programme
I will make works not turning their backs to national art.

Because of the belief in the majority malnourished in scientific thinking
I have done projects of art easily understood, familiar and monotonous…

Hurrah for my country
Admiration for my native country
The land whose majority of people have a high level of aesthetics
The source of rich and tolerant understanding
The identity of steadfastness, patience, acceptance…
The place of cargo cults, no need of schooling.

I always raise the spirit of responsibility, even though I don’t know for what
Always respect the readers, even though I don’t know where from
Always do familiar simple things even though the majority like the profound, complex
Always be sincere and warm with human feelings and a reason for living even though these are nationally prohibited goods

Despite the monopoly
Despite the dependence
Being a citizen of a democratic society [of masters of the people]
Being a citizen of a rule of law – administration
[adminnistering and managing the people]
Being a citizen of a land with human rights [righting the people]
Being a citizen of socialism [under the masters of society]
I am taking the pledge of oath…
I am taking the pledge of oath…
I am taking the pledge of oath…
I am taking the pledge of oath…

But an oath to whatever
After reading the conclusion of the reactionary clique
I don’t know either

 
At the Bodhisattva Room, 19 July 2006

 

 

 

.

bài đã đăng của Lý Đợi


1 Bình luận »

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

*

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)