- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Da Màu số 6: đôi lời – a few words

wendycheng_mannequins_1 Cuối tuần vừa qua, chúng tôi đã công bố danh sách ban biên tập và chi tiết về chủ trương của damau.org trong dạng Q&A cùng với thể lệ gởi bài và hướng dẫn chuyển đổi bài qua Unicode. Bắt đầu từ tuần này, vì thiếu người chăm sóc, “Diễn đàn/Forum” sẽ tạm thời ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Thay vào đó, một số trang đặc biệt dành riêng cho tác giả và thân hữu sẽ được thêm vào khi cần thiết. Trong số này, các bạn sẽ có cơ hội thưởng thức một thực đơn văn chương phong phú và hài hòa, từ biên khảo, dịch thuật, cho đến sáng tác. Ngoài ra, Sân Sau tiếp tục được chăm sóc bởi các ngòi bút nay đã quen thuộc với bạn đọc damau.org… Xin mời bạn!

Last weekend, an incomplete list of editorial staff was posted along with a Q&A regarding damau.org’s policy and directions. Procedures for submitting articles to damau.org and instructions regarding how to convert documents to Unicode were also made available for your reference. Starting this week, damau.org’s Forum will be closed until further notice. On the other hand, a number of special-purpose pages reserved for authors and friends will be available soon. In this issue, you’ll have the opportunity to enjoy a rich and well balanced literary menu, including essays, translations, and creative writings. Our “Backyard” is also filled with works from columnists who are no longer strangers to damau.org’s readers…