- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Ngày Thiếu

Biển Bắc

Trong một ngày:

– thiếu viên thuốc aspirine
chống tiếng gõ nhịp của đồng hồ/con tim
huyễn hoặc những cố gắng/phấn đấu…..
…..tàn hơi;
– thiếu điệp khúc của bài trường ca/tình ca
rớt một hai nốt nhạc/giọt lệ xuống nôi đời
để gân cổ lên rống tiếng khàn khàn/ai oán;
– thiếu tiếng cười đãi đuôi/nứt nẻ của ai đó
cho câu chuyện đùa/lời tán tỉnh tồi nhất
khích lệ…….
…..sự hăng máu/khờ dại cố hữu;
– thiếu ánh sáng ngọn hải đăng/cuối đường hầm
khi con tàu/cảm giác lần mò
lạc………..
…..trong đại dương của những bí mật/ký ức
tìm về bến/ga;
– thiếu câu kinh/lời ăn năn nguyện cầu trên
đôi môi sưng vù/chín mọng
cho tất cả tội lỗi……..trong tương lai (!).
Trong một ngày thiếu tiếng gõ nhịp/ vòng xoay
của kim đồng hồ hỏi còn sót lại/thêm nữa
bao nhiêu cho tuổi tràn nhựa (?)
Một ngày thiếu……giờ

Biển Bắc

(cuối 9, không 6)

bài đã đăng của Biển Bắc