- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đất và Người

Nguyễn Đức Tuân

 

………….
Người lạc người bởi ngn đông phong.”
Tô Thùy n
Lão Trượng trong tập thơ Thắp Tạ, 2004
 

Đất thay da cũ
Sông đồi hỉ hoan
Đổi trao chỗ nằm
Bọt bèo thành nhân sinh
Đất đau bụng dưới
Đất chuyển bụng trên
Núi lửa hắt hơi
Đốt thiêu chân trời
Nước phun theo
Nước đi hoang
Phá tan tình người
Cuốn trôi sinh tồn
Hận thù thành thành vô nghĩa
Nhạc Tình ngập nhân gian
In memoriam of the Tsunami Victims


“… and crack the mold
that made Ungrateful Man.”
Shakespeare
King Lear, Act 3, Scene 5
Earth wanted some change
Earth wanted new skin
Hills and vales agreed
Places to trade
And man was then made
Earth feels her pains
Deep in her entrails
Her Ring of Fires
Spits out her pain
Waters swell
Waters rage
Drown out human wares
Drown out their despairs
And hatred is dead
Self-Love is reborn

Dear Titan: Should you have life, may it not be human.
Nguyễn Đức Tuân

January 5, 2005

The Earth and Man

Đất ham áo mới

“Bn bin dâng thành một bin thôi.

bài đã đăng của Nguyễn Đức Tuân