- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

thơ Chân Phương

Chân Phương

VÀO MÙA

chạm
những băng tần lập thu

em truyền sang tôi
hứng cảm ngoại tu từ

loài chim mỏ đỏ
hồi nào

đã lẻn vào
tình khúc lãng mạn chưa in

mọi ống kính hóa thành
cái hôn bất tận

TẠM TRÚ

mặt trời
không hộ chiếu
tạm trú trên trang mới

tôi nhặt hết vỏ sò
đánh đổi dấu chân em
mà chẳng được

chỉ còn trái tim
gửi poste restante
cho biển

hi vọng
có hồi âm
trước mùa thu

chẳng còn
bao nhiêu ngày cho tuổi trẻ
hình như

NGÀY MƯA TRÊN GIƯỜNG NÀNG

hành tinh kỳ lạ nhất
với hiện tại bất ngờ hơn
cùng đổi quĩ đạo

tôi vẽ ba nghìn dấu hóa
trên cung bậc thiên thanh

giai điệu sơ nguyên
thánh thót
theo mấy ngón em mềm

bằng năng lượng trái tim
hạnh phúc bay thử

vòng đầu ngoài vũ trụ

bài đã đăng của Chân Phương