- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Một tái phá;t hiện

 

 

 

xem nào
tìm ra lục địa châu mỹ!

thổ dân không chừng
sẽ tàn sát hết xe hơi

những người đi thuyền đến
quả có vài năm đầu đói

không cần thứ đạo nào
chuyển đạt tốt nhất bằng tiếng trung hoa

văn hóa lúa nước
chắc không trồng gì trên cao ốc

đường sắt hết cần đến
thợ da vàng

vậy nơi đây khó ở được
trừ phi cưới người bản xứ

nên nhớ mục đích ban đầu là
con đường mậu dịch

cũng nên chuẩn bị một cuộc
cách mạng mỹ

                       dành cho
đội quân hoàng gia cờ đỏ
 

3/2010

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê Đình Nhất Lang

No Comments (Open | Close)

No Comments To "Một tái phá;t hiện"

#1 Comment By Van Rich On 6 May 2010 @ 10:27 am

 

Chúng ta không ai có quyền tuyên ngôn cả,
Đó chỉ dành cho những kẻ đân độn mà thôi !
Không ai biết,
Ta từ đâu đến và,
Chẳng ai xác nhận mình từ đâu ra !
Con c. đù m. vốn là điều thô lổ
Nhưng nhiều trường hợp,
không xài nó.
 Không xong
Giống như
Bửa trưa của người công nhân ít tuổi :
Một tô canh nặng mùi mắm ruốt,
Vài quả cà chưa chín đã vội ươn
Gạo chưa nấu đã lên màu xanh mốc,
Và miến cơm ! đù m. như trời hành
KCN nghe như điều cứu rỗi
Lạy chúa tôi!
Chúa ở nơi nào ?
“ Đù mệ hắn!
Tau về làm ruộng còn hơn”…
Ai ở trời Tây,
Có nghe điều hắn nói ?
Gã nông dân chân lấm tay bùn
Giống như con c.
Giữa đồng không cô quạnh
Chả tuyên ngôn gì,
Đế cái là xong…