- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Hãy mời tôi / Tật xấu của đàn ông

Joyce Mansour
Cao Xuân Tứ chuyển ngữ

 


Hãy mời tôi…
 
Hãy mời tôi qua đêm trong miệng bạn
Kể cho tôi thời son trẻ của những dòng sông
Hãy áp lưỡi tôi vào con mắt thủy tinh của bạn
Cho tôi cái đùi làm chị vú
Rồi ta ngủ thôi hỡi người anh em của anh em tôi
Bởi những cái hôn tàn nhanh hơn đêm
Tật xấu của đàn ông…

Tật xấu của đàn ông
Là giang sơn tôi
Cái đau của họ là bánh ngọt mềm dịu với tôi
Tôi ưa nhai những ý bẩn của họ
Bởi cái xấu xí của họ làm nên vẻ đẹp tôi


Invitez moi…

Invitez-moi à passer la nuit dans votre bouche
Racontez-moi la jeunesse des rivières
Pressez ma langue contre votre oeil de verre
Donnez-moi votre jambe comme nourrice
Et puis dormons frère de mon frère
Car nos baisers meurent plus vite que la nuit

Les vices des hommes

Les vices des hommes
Sont mon domaine
Leurs plaies mes doux gateaux
J’aime macher leurs viles pensées
Car leur laideur fait ma beauté

 

 

bài đã đăng của Joyce Mansour