- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thơ Hình Huỳnh Lê Nhật Tấn 3

Huỳnh Lê Nhật Tấn

 

p13

P14.jpgP15.jpgP16.jpgP17.jpgP18.jpg

bài đã đăng của Huỳnh Lê Nhật Tấn