- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

KHÔNG ĐỀ

Dung Nham

 

 

Một đốm sáng tỏa ra trong chiếc đĩa bạch ngọc tạo thành một cột lửa lụa  xanh  uốn

lượn

Nghìn hoa cúc trắng LửaChiêmBao tinh sạch dâng lên điệu

 

 rập rờn

             những cánh  hoa  trong veo mong manh phát sáng

 ẻo cười cợt

 

Không gian lừng hương

Âm nhạc dìu dặc

 

Em Sương hiện ra

                              nhảy múa

Nhảy múanhảy múanhảy . . . múa

Thướt thathướt tha

 thướt . . .tha dặt dìu âm nhạc . . .

 

Tất cả biến mất

Bóng tối bủa vây

                           Âm khí lạnh buốt

                                          Ve vuốt thân thể trần truồng

Tôi la lên  thất thanh

Hãy trả lại tôiHãy trả……… lại… … tôi .”

                                                               

                                     TRẢ

                                               LẠI

                                                        TÔI 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

 

Giấc !

 

                                Dung Nham 7/06

bài đã đăng của Dung Nham