- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Về đặt tên cho cỏ

 

 

 

Về đặt tên cho cỏ
đánh dấu chỗ ta ngồi
đánh dấu trời
một khoảng xanh tầm mắt
đánh dấu rừng
biến dạng một bàn chân

Về đặt tên cho sông
chỗ về ngang qua vườn nhà ta
buổi sáng chảy tầng
buổi chiều chảy rối
lũ tiểu mãn mang người đi đâu

tôi ngồi đây
và gây gổ với mặt trời
không nỗi buồn nào được phép héo khô

rưng rức một phép màu
nhành ngọc lan
em trồng ở góc vườn
vẫn xanh rưng rức

về đặt lại lời ca cho gió
những bài ca của chiều Bến Cấm
để mai sau tôi về
có thể hát một mình

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị