- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Just Picture Me / Hãy tưởng tượng ra em

 

 

 

Just Picture Me

 

 

Just  picture me in
a strange new house
alone in my language
alone in my skin
alone in my eyes’ color
alone in my tears

Just picture me in
my accidental destination
forlorn as a White-eye bird
crying in my red cage

Just picture me in
a new and different city
I’m sad as river water
mourning at a forked stream

Just picture me in
a new and foreign land
I’m like a flower in winter
longing for an absent spring

Just picture me as
a ruptured levee
a depleted heart
a soul full of fragments
I’m no longer myself
Please do not love me.

 

 

 

Hãy tưởng tượng ra em

 

Hãy tưởng tượng ra em
ở một căn nhà lạ
mình em một ngôn ngữ
mình em một mầu da
mình em một mầu mắt
mình em một lệ nhòa

Hãy tưởng tượng ra em
ở nơi không định tới
em tủi như chim khuyên
khóc trong lồng son mới

Hãy tưởng tượng ra em
ở một vùng đất mới
em như hoa sầu đông
khóc mùa xuân không tới

Hãy tưởng tượng ra em
ở một thành phố khác
em buồn như nước sông
khóc chia dòng tan tác

Hãy tưởng tượng ra em
một đời sông cát lở
một cuộc tình hư hao
một hồn đầy mảnh vỡ
Em không còn là em
xin chàng đừng yêu nữa.

 
7/1975

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Mộng Tú