- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thư gởi diễn đàn talawas và nhà thơ Nguyễn Duy

Tôi có đọc thông báo của talawas, Da Màu và thư của nhà thơ Nguyễn Duy.

Tôi rất lấy làm ngạc nhiên về việc nhà thơ Nguyễn Duy thông tin về việc ông không hề là tác giả của những lời phát biểu về “sự thuần chất của ngôn ngữ”.

Ngoài ấn bản có trích dẫn lời phát biểu của Nguyễn Duy trên trang 163 của cuốn Nếu đi hết biển của nhà xuất bản Thời Văn in lần thứ hai năm 2004, một trang web trong nước là Báo Cần Thơ đã đăng bài “Tiếng Việt ở nước ngoài” của Nguyễn Hữu Thái có nhắc đến sự việc Nguyễn Duy phát biểu về sự thuần chất của ngôn ngữ. Đây là trích dẫn của bài viết:

Nguyên cách đây mấy năm, nhà thơ Nguyễn Duy sau khi đi một vòng nước Mỹ, cho rằng người Việt hải ngoại không thể đóng góp vào nền văn học VN được vì họ đang mất dần sự thuần chất của ngôn ngữ, mất cái tiếng đang được nói và viết ở VN.

Bài viết được đăng ngày 12/6/2006. Đây là link: http://baocantho.com.vn/vietnam/giaoduc/24888/.

Tác giả Nguyễn Hữu Thái là một người viết đã có ấn bản với lời phát biểu của Nguyễn Duy nên ông mới viết như trên. Như vậy ấn bản có lời phát biểu của Nguyễn Duy đã có lưu hành trong nước trong một thời gian khá lâu mà sao nhà thơ Nguyễn Duy không hề hay biết hay lên tiếng về sự kiện này?

Theo tôi nếu có sự “tam sao thất bản” xảy ra thì đây là một lỗi lầm in ấn rất trầm trọng mà những người có trách nhiệm trong việc biên soạn và in ấn phải chịu trách nhiệm. Trước khi sự việc chưa được sáng tỏ bởi những người có trách nhiệm liên đới trong vấn đề này, tôi xin có vài lời chia sẻ và cảm thông cùng nhà thơ Nguyễn Duy về việc sai lầm trong vấn đề in ấn.

bài đã đăng của Trịnh Thanh Thủy