- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Da Màu số 3: đôi lời – a few words

Viet Le - Bleu damau.org số này gởi tới bạn đọc những sáng tác mới: thơ của Vũ Thành Sơn, Nguyệt Phạm, Phan Nhiên Hạo, Trần Mộng Tú , Lưu Hy Lạc, Thường Quán; truyện của Cổ Ngư, Hoàng Thảo, Ngô Nguyên Dũng, Nguyễn Viện, phần III của kịch bản phim của Tường Hùng. Ở phần dịch thuật / song ngữ Đinh Linh góp văn bản mới nhất của truyện "30 Tháng Tư của Lý Ký Kiệt," Phan Nhiên Hạo dịch thơ Mộng Lan và Nguyễn văn Lập giới thiệu Kỳ Quân, một ngòi bút Trung Hoa. Trần Hữu Thục giới thiệu văn học Hmong tại Mỹ và vai trò đặc biệt của Mai Neng Moua . Ở mục thường xuyên Đỗ Kh từ Mỹ bắt chụp cuộc chiến Trung Đông trong khi Nguyễn Hữu Liêm gởi về bài viết từ Địa Trung Hải. Giới thiệu ký của Ban Mai, damau.org chia sẻ nỗi băn khoăn của tác giả: phải chăng đây là thời đại mà “tri thức và nhân cách là mặt hàng ế phẩm”. Ở phần nghệ thuật tạo hình ‘Bleu’ của Viet Le gởi bóng dáng con người trước một nền xanh tra hỏi và chọn lựa. damau.org cảm tạ tất cả các bạn đóng góp tác phẩm và xin trân trọng giới thiệu.

This edition of damau.org offers a wide range of new writings: poems from Nguyệt Phạm, Phan Nhiên Hạo, Trần Mộng Tú , Lưu Hy Lạc, Thường Quán; short stories from Cổ Ngư, Hoàng Thảo, Ngô Nguyên Dũng, Nguyễn Viện and the third part of Tường Hùng’s film script. Contributions from Dinh Linh, Mộng Lan, Phan Nhiên Hạo and Nguyễn văn Lập keep the bilingual/translation section moving as an essential part of damau.org. Trần Hữu Thục looks at the literary life of the Hmong community in the US and the important role of Main Neng Moua. We welcome Đỗ Kh who will compare notes with Nguyễn Hữu Liêm, hopefully for a very long time as our permanent columnists. Ban Mai’s Notes after a trip across Vietnam by railway may strike chord with many people who travel (and think), especially on the values of the intellect and the human integrity today in the country. On the visual the featured artist is Viet Le. Viet Le’s “bleu” is a profound imprint that would also leave us a few questions. We thank all the contributors and hope the readers find in their works food for thoughts.