- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Ngày Hạ Chí

 

Anh đến với em vào ngày hạ chí
ngày mặt trời tình tự với đêm
buổi chiều trên cao buổi chiều không cúi xuống
sao bóng anh ngã xuống bóng em
ngày hạ chí thân thể anh như đuốc
anh kéo mặt trời xuống thắp sáng em
những tia lửa rắc cả vào trong áo
ngày tham lam không nhường chỗ cho đêm

 

Ngày hạ chí như có ngàn nến thắp
soi buổi chiều trong suốt hồn em
anh đứng đó như mặt trời không tắt
tự nhóm than nung đỏ đời mình

 

Khi anh đến em rơi vào hạ chí
anh dắt em trong vũng sáng hoang mang
đêm không xuống mà hồn em sao thắp
làm thế nào phân biệt thời gian

 

Sammamish 20/6/06

bài đã đăng của Trần Mộng Tú