- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

5 bài lục bát

 

 

 

Vô duyên cánh dù

 

cánh dù che nửa cơn mưa
nửa phần còn lại ướt vừa phía tôi
che nghiêng thì lỗi với đời
che cho thẳng thớm thì trời mưa nghiêng
cánh dù che một trượt phiền
mưa năm bảy hướng
vô duyên cánh dù

 

 

Mắt

 

Hạt buồn bắt rễ khoé mi
Ngày xanh xưa
chẳng hồ nghi gieo mầm
Bây giờ đã nửa trăm năm
Rễ in thành vết nụ mầm chưa xanh

 

 

Thời sự

 

Càng ngày phố mới vui ra
Để tôi ngộ độc bởi hoa xứ người
Càng ngày con gái càng tươi
Để tôi lẩn thẩn như người cõi trên
Càng ngày chợ cũ ế thêm
Tình qua phố khác
Buồn lên ngõ này

 

 

Cũng để mà về

 

ra đi,
cũng để mà về
ba lời hẹn
bốn lời thề khơi khơi
buồn chưa tròn một canh chơi
đi là đi đứng lơi bơi rồi về
ba lời hẹn bốn lời thề
nụ cười chóng chánh bốn bề đánh rơi
thì đi cho trọn cuộc chơi

 

 

Thơ viết cho cháu

 

Lỡ kêu cha cháu bằng anh
muốn. Hay không muốn.
Ta thành chú thôi!
trăng lên
đêm lại khuya rồi
thơ buồn không dám nói lời gió trăng
thôi tha cho chú một lần
để con tim đập không cần ăn năn

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị