- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đứng dưới tượng Trần Hưng Đạo

 

 

  
                    tặng HTT
 

Ngước lên nhìn tượng
Tượng chỉ tay xuống đất
– Nằm sát đất để sống?
Nếu còn bị dẫm đạp?
Tượng chỉ tay xuống đất
– Úp mặt vào đất
Sống với cỏ
Và giun dế?
Tượng chỉ tay xuống đất

Nhưng tôi mơ . . .
Mơ một cõi trời cao?
“Lên đồi
Chui vào bụi rậm
Len lén
            Nhìn . . .
                           mây bay”

Tượng chỉ tay
                       xuống
                                  đất

 
Saigon 12/2009

 

 

 

.

bài đã đăng của Dung Nham

No Comments (Open | Close)

No Comments To "Đứng dưới tượng Trần Hưng Đạo"

#1 Comment By Hoàng Đại Dương On 25 January 2010 @ 8:28 am

Không, không,
xin thưa:
Tượng chỉ tay ra biển,
để sống.
Đó là chuyện xưa.
Nay,
ra biển cũng khó sống
với “tàu la.”!!!

#2 Comment By Bắc Phong On 25 January 2010 @ 10:37 am

tượng chỉ tay xuống đất
bảo giặc đến hèn như cỏ rạp
thì thà chết còn hơn

Mong được đọc thêm thơ của Dung Nham. Cám ơn tác giả. BP