- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tranh Lý Trần Quỳnh GiangSinh năm: 1978 tại Hà Nội
Tốt nghiệp: Đại học Mỹ Thuật Hà Nội năm 2002
Email: lytranquynhgiang88@yahoo.com

 

Triển lãm cá nhân:

-“Nhiệt đới” tại 29 Hàng Bài gallery2002

-“Buổi chiều thức dậy” tại 29 Hàng Bài gallery, 2004

-“Giang” tại L’espace 2007

Triển lãm nhóm:

– “Mỹ thuật Đương đại” tại Hanoi, 2001

– “Nhómmắt trẻ” tại Hanoi 2002, 2004

– “Họa sỹ trẻ” tại Hanoi, 2004

– “Tinh thần Việt”, Hong Kong 2005

– “Nude” tại 39 gallery, Hanoi, 2005

– “Chân dung” tại Young gallery, hanoi 2006

– “Changing Identity” tại Mỹ, 2007-2008

– Festival Mỹ thuật trẻ tại Viet Art Centre, hanoi 2007

– Triển lãm nhóm lần 2 tại Mỹ-2007

– Triển lãm nhóm lần 2 tại Hong Kong 2007

– Triển lãm nhóm tại Red Dragon gallery, Dubai-Arap 2007

– Triển lãm nhóm nữ họa sỹ tại Maison des Arts tại Hanoi 2007

 

 

 

 Giang_2990
“Giang” – Gỗ bản [woodcut] 132cm x 36cm 

 

Giang_2991
“Thu Hai” – Gỗ bản 205cm x 20cm, 205cm x 25cm

 

 
Giang_2982

“Một bọn” – Gỗ bản 200cm x 25cm x 4 tấm