- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tiếng rè

 

 

 

Chúng tôi là đỉnh cao
trong công nghệ phóng thanh phòng xử.
Nếu được chụp ảnh
chúng tôi sẽ hiện nguyên hình
bàn tay bịt miệng.
Trên giấy chúng tôi là dấu ba chấm
trong cặp ngoặc đơn.
Trên báo chúng tôi là khoảng trống “đục bỏ.”
Trong đầu người đọc chúng tôi là điều thiếu thốn
không ngờ, nhưng trong lòng người viết
chúng tôi là những mối hận nhỏ.
Trong cơn thất nghiệp dài
của thời bao cấp chúng tôi làm việc
trên các làn sóng đài đêm.
Trong thời ăn chia vĩ đại
chúng tôi ở ẩn
trong những khoản khai khống.
Ngoài biển
chúng tôi là “tàu lạ.”
Trong đất liền chúng tôi là nhà tù.
Trên trường quốc tế
chúng tôi là những lỗ thủng nhân quyền.
Như một dân tộc
chúng tôi chọn vang danh trong lịch sử
là một tiếng rè.
 

1/2009

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê Đình Nhất Lang

No Comments (Open | Close)

No Comments To "Tiếng rè"

#1 Comment By Bắc Phong On 26/01/2010 @ 7:46 sáng

mập mờ và gian lận
chúng tôi là công nghệ chuyên chính
không có bộ phận tim

Cám ơn Lê Đình Nhất Lang. BP