- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Con đường ngắn ♦ Những hoa văn của thơ

 

 

 

Con đường ngắn

 

ngôn ngữ là con đường ngắn nhất để tôi có thể
nối thành phố này với một vì sao
hoặc đêm nay
vào một đại lục

đôi khi đối diện những khoảng trống
tôi mở một cuốn tiểu thuyết
lúc bỏ dở
tôi đặt vào đó một cái gối
ngôn ngữ ùa ra
sức hút
kéo tôi dài ra một đường cong

năm 2000, tôi bất ngờ ngã
thành
một người thày bói mù
không biết số mệnh mình
tôi bắt đầu giữ kín những lời tiên đoán
để lang chạ với những điều chưa xảy ra
ngôn ngữ lại đẩy
tôi vào một thế giới khác, nơi tất cả những cây kim đồng hồ
đều quay ngược

khi làm chủ lại lòng bàn tay mình
tôi mới thấy những chỉ tay
thành một đường ngắn nhất

 

 

 

Những hoa văn của thơ

 

bạn có biết cách nào
nhổ những cái đinh
tôi vô tình
đóng vào ngôn ngữ

nếu thấy máu
bạn đừng sợ
vì đấy chỉ là
thơ tôi
 

10/2009

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê An Thế