- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Giải quyết những vấn đề của thế giới

 

 

Robert Lee Brewer thường giải quyết những vấn đề của thế giới từ Duluth, tiểu bang Georgia của Mỹ, nơi anh sống với vợ, nhà thơ Tammy Foster Brewer, và 2 trong số 4 cậu con trai. Trong những lúc khác, anh thường thăm 2 cậu con trai kia tại Ohio. Anh biên tập cuốn niên giám Writer’s Market và viết trang blog Poetic Asides. Anh từng có thơ được đăng trên nhiều báo in và báo mạng, trong đó có MEAT, Words Dance, Otoliths, và MiPOesias. Brewer nói về thơ mình: “Thơ tôi tìm kiếm. Và hay nhất là khi những bài thơ của tôi chơi đùa.”

 

 

Tôi bắt đầu là những hàng lông mi che nắng,
và bố tôi là một cái đồng hồ điện tử mặt số.

Trong một cái hang tối, bố tôi đếm
lên từng phút trong khi tôi ngăn mình
khỏi chính mình. Theo cách này, chúng tôi tập hôn.

Nhiều năm sau, khi tôi thành một con ngựa,
tôi tuôn dòng máu nóng ra khỏi cơ thể.

Bố thành một giấc mơ đầy
lửa và một tràng cười ghê rợn. Tôi
cháy thành một đám mây bằng khói.

Bố thành một cú điện thoại và rồi
sự yên lặng. Tôi lo sợ điều tôi có thể

biến thành sắp tới. Tôi lo sợ
điều tôi có thể đã thành. Rồi,
tôi tha thứ cho bố.

 

 

Nguồn: “Solving the world’s problems” trong tuyển tập OCHO #27, www.mipoesias.ning.com
 

 

 

 

 

.