Trang chính » Da Màu Foundation

Da Màu Foundation

 

Da Màu Foundation là tổ chức bất vụ lợi ghi danh tại California, Hoa Kỳ, nhằm hỗ trợ tài chính cho tạp chí Da Màu và các chương trình của nhóm chủ trương.

Đóng góp cho Da Màu Foundation được khấu trừ thuế tại Hoa Kỳ. Số EIN: 81-3641850.

 

 

Đóng góp bằng chi phiếu cá nhân (personal check), xin vui lòng liên lạc với Ban biên tập bientap@damau.org để nhận hướng dẫn.

 

 

* NHỮNG ĐÓNG GÓP TRONG NĂM 2017 CHO ĐẾN HẾT THÁNG 12:

Nguyễn Nhân Trí ($200)
Trần Doãn Nho ($100)
Bạn đọc giấu tên ($20)
GS Trần Ngọc Dụng ($240)
Hoàng Nguyễn ($100)
Bùi Vĩnh Phúc ($100)

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)
porn ficken russian porn japanese porn watch porn watch sex izle sex izle anal porn tube amateur porn watch