Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới » Liên Lạc
Trang chính » Liên Lạc

Liên Lạc

Xin vui lòng sử dụng mẫu thư liên lạc dưới đây để gởi bài vở cho hoặc góp ý/thảo luận cùng Tạp chí Da màu:

damau.org mong nhận được góp ý có tính xây dựng từ thân hữu và bạn đọc.
  • Thư tín liên quan đến bài vở/nội dung của damau.org xin gửi về “bientap@damau.org” (xin bỏ dấu ngoặc khi dùng)
  • Thắc mắc & đề nghị liên quan đến việc truy cập các trang của damau.org và các giúp đỡ kỹ thuật xin gửi về “webmaster@damau.org”
@2006-2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)