Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Vũ Lê Phương Trinh

Nhị Hồ Trên Phố Khâm Thiên 12.10.2006 | Các số Da Màu định kỳ, Da Màu số 08, Sáng Tác, Truyện ngắn | 0 bình luận

Từ chỗ Sinh ngồi đến đó cách năm sải tay. Nàng không còn đó nữa, dù Sinh biết mấy vuông gạch tàu hãy còn ươn ướt, ấm chỗ. Mãi …

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Vũ Lê Phương Trinh

Thượng Ngự Trên Đò Huế 10.08.2006 | Các số Da Màu định kỳ, Da Màu số 01, Sáng Tác, Truyện ngắn | 0 bình luận

“Cô ưng ngài mô? Khách ưa ngài ni nè.”
Tôi lắc đầu, chỉ tay vào chân dung thứ nhì. Gã nói: “Thứ ni đắt khách lắm, bận suốt đêm rồi.”, xong chép miệng thêm: “Đêm bảy ngày ba vào ra không kể. Muốn thì phải chờ 3 đêm nữa.”

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)