Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Võ Định Hình

cục tẩy ♦ thơ bắp 10.11.2017 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

cho mượn cục tẩy tui gôm bà nó hết đất đai sông núi
cái diện mục nhờ nhờ có cũng như không
bây giờ sách địa lý vẫn la toáng lên non sông gấm vóc núi vàng biển bạc

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Võ Định Hình

tự do. hồi hai ♦ vờ vĩnh ♦ đậy điệm 6.11.2014 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

buồn buồn. để tự do ra
tự do ngắm nghía hít hà tự do
người người đồn thổi nhỏ to
tự do đi xuống ghe đò ngủ nghê

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Võ Định Hình

bổ sung cuốn tự điển của vũ chất ♦ cuộc đấu trí giữa súng và người 29.10.2014 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Nhà nước: nước tràn vô . . . nhà
Hành pháp: củ hành tây
Quốc hội: hội của những con chim cút
Chính quyền: quyền được đính chính bất cứ điều gì – bất cứ lúc nào – bất cứ ở đâu

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)