đôi dòng về Tuyết Nga

Quê ở thành phố Vinh, Nghệ An

Tiến sĩ Ngữ văn, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Khu vực 1.

Tác phẩm:

- Viết trước tuổi mình (Thơ – 1993)
- Ảo giác (Thơ – 2003)
- Văn xuôi Nguyễn Khải (Chuyên luận – 2007)
- Hạt dẻ thứ tư (Thơ – 2008)

Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (2003); Liên hiệp các Hội VHNT toàn quốc (1993); Thơ báo Văn nghệ (1995); Giải Văn học NT Hồ Xuân Hương – 15 năm của tỉnh Nghệ An (1995).

bài đã đăng của Tuyết Nga


@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)