Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Tuệ Sỹ

Piano Sonata 14 15.10.2015 | Chuyên Đề, Sáng Tác, Tôn Giáo trong Văn Chương/Nghệ Thuật, Truyện ngắn | 1 bình luận

Nghi lén nhìn sau lưng sư trưởng và sư trưởng thì nhìn vào bóng tối của con đường vì sư biết đó là Piano Sonata 14 với tiến nhịp của sustenuto, chậm nhưng vĩnh viễn chìm sâu trong bóng tối

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Tuệ Sỹ

Dẫn vào thế giới Văn học Phật giáo 9.10.2015 | Biên Khảo, Chuyên Đề, Nghiên Cứu, Tiểu luận, Tôn Giáo trong Văn Chương/Nghệ Thuật | 0 bình luận

Ý nghĩ đầu tiên của một người vừa bước đến văn học Phật giáo, tất nhiên sẽ coi đây chỉ là một nền văn học tôn giáo không hơn không kém, trong tính cách “văn dĩ tải đạo” của nó. Đối với ý nghĩ bàng quan này, một nền văn học như vậy chỉ có nội dung là đủ, còn hình thức diễn đạt chỉ là vấn đề phụ thuộc

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Tuệ Sỹ

Refrains Pour Piano – Những Điệp Khúc cho Dương Cầm 22.08.2009 | Đã Phát Hành, Kệ Sách eBook | 4 bình luận Refrains Pour Piano – Những Điệp Khúc cho Dương Cầm

NHỮNG ĐIỆP KHÚC CHO DƯƠNG CẦM – REFRAINS POUR PIANO

tập thơ song ngữ Việt Pháp
của TUỆ SỸ

dịch và …

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)