Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trang Thanh Trúc & Vĩnh Phúc

Lục bát Trang Thanh Trúc & Vĩnh Phúc 7.12.2009 | Chụp và Chép, Sáng Tác, Thơ | 1 bình luận Lục bát Trang Thanh Trúc & Vĩnh Phúc

ngon như táo chín đầu cành
cắn một miếng
để
thanh thanh trăm miền

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trang Thanh Trúc & Vĩnh Phúc

Ngày mở sáng / When the Light Appears 16.09.2009 | Sáng Tác, Thơ | 7 bình luận Ngày mở sáng / When the Light Appears

Bạn sẽ chào đời. Tồng ngồng để lớn phổng
Chắp tay vái mười phương. Trí huệ vỡ
You’ll bare your bones you’ll grow you’ll pray you’ll only know
When the light appears, boy, when the light appears

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trang Thanh Trúc & Vĩnh Phúc

Cadillac Squawk 2.09.2009 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Sang Việt ngữ, Thơ | 3 bình luận Cadillac Squawk

buớc chân người rộn rịch
leng keng đồng hào lẻ trên sàn xi bóng của phòng thiền
âm thanh xe ồn ĩ trên bờ 85

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)