đôi dòng về Trương Xuân Vinh

hand_holding_pen

Sinh năm 1954, người Đài Nam, tốt nghiệp Đại học sư phạm. Tác phẩm gồm tập biên khảo Thi học tích luận (Bàn về Thi học), các tập truyện Hàm tu thảo đích tuế nguyệt (Thời gian của hoa trinh nữ); Cáp tử phi lai (Chim câu bay tới) v.v.

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)