Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trương Văn Dân

Hành trang ngày trở lại 10.10.2008 | Biên Khảo, Giới thiệu tác phẩm, Sáng Tác, Truyện ngắn | 0 bình luận Hành trang ngày trở lại

Có thể lấy một chữ TÌNH tóm gọn toàn bộ nội dung truyện ngắn của Trương Văn Dân. Tình đây là tình người, là cái cách con người đối xử với nhau, là cách con người sống ở đời sao cho xứng là con người, là giá trị tinh thần con người phải cưu mang và chuyên chở qua tháng năm tồn tại của mình trên cõi thế

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)