đôi dòng về Trương Thái Du

clip_image002

Trương Thái Du sinh năm 1968. Chuyên môn chính: Kỹ sư hàng hải, hiện sống tại Thảo Điền, Q2, TP HCM.

Blog: http://truongthaidu.wordpress.com/

Tác phẩm:
Một cách tiếp cận những vấn đề cổ sử Việt Nam – Biên khảo – NXB Lao Động 2007
Hận Lãng Bạc – Tiểu thuyết lịch sử – 2009 – 40 ngàn chữ.

Miền cổ tích hoang hư – Tiểu thuyết – 2001 – 130 ngàn chữ.
Con rồng chữ – Tập truyện ngắn, 60 ngàn chữ, trong đó hơn một nửa đã xuất hiện trên báo in trong nước.

 

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)