đôi dòng về Trương Nhân Tuấn

hand_holding_pen

Tác giả Trương Nhân Tuấn tên thật Ngô Quốc Dũng, sinh năm 1956 tại Bạc-Liêu, là người thứ hai trong một gia đình có 11 anh em. Năm 1960 theo cha mẹ lên Pleiku sinh sống. Năm 1970 về Sài-gòn học các năm trung-học. Đậu tú-tài I năm 1972, tú-tài II năm 1973, đậu chứng-chỉ dự-bị MPC Đại-học Khoa-học Saigon năm 1974. Sau 30 tháng 4 năm 1975 nghỉ học. Sang Pháp năm 1980, học lại, tốt-nghiệp ngành tóan và vật-lý. Hiện đang sinh sống tại Marseille, một tỉnh miền Nam nước Pháp.

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)