Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trương Nhân

Chung Thủy 11.04.2013 | Chuyên Đề, Đàn Ông | Comments Off

Nắp quan tài sập đóng
Nàng nhảy chân sáo qua cánh cổng mở
Ngóng theo con đường mòn trước ngõ

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trương Nhân

Tình Thơ 10.04.2013 | Chuyên Đề, Đàn Ông | Comments Off

Nàng đứng trong cánh cửa mở, hơi cau có, chắc vì phải đợi chàng khá lâu. Chàng đã thuộc lòng những câu than phiền của nàng, câu nào cũng đúng, câu nào chàng cũng nhớ và chẳng bao giờ làm theo. Tự nàng đã yêu một con lừa thích nổi loạn đấy chứ. Chàng nói thế, và nàng sẽ cười đến sặc…

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trương Nhân

Après Toi 9.04.2013 | Chuyên Đề, Sáng Tác, Thơ, Đàn Ông | Comments Off

Không có nàng
Không có gông xiềng dây trói
Hoan hô tự do

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trương Nhân

kiến trúc nàng 17.11.2011 | Chuyên Đề, Phụ Nữ & Giới Tính, Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận kiến trúc nàng

Ba thành phần
Ba cánh cửa
Mở một cửa, chẳng khó
Mở ba cửa, chẳng dễ

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)