Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trường Nguyên

đ . à . n . b . à 7.11.2008 | Sáng Tác, Thơ | Comments Off

người đàn bà đi đêm tưởng ngày /
vải che mắt thánh vải che mắt thánh /
người đàn bà hét /
tiếng vọng đêm chìm vào đêm thăm thẳm

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)