Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trương Huyền Sa

Kiêu binh ca 13.11.2015 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Đánh đi, cho chúng biết chừa
Đám đòi dân chủ, phản vua phản thầy
Ông già nghệ sĩ đàn dây
Đánh cho gãy một ngón tay, lìa đàn

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trương Huyền Sa

Nay vs Xưa hát ca 5.11.2015 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Ngày xưa Thánh Gióng
Ăn đẫy gạo dâng
Uống cạn nguồn suối
Quét sạch giặc Ân

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trương Huyền Sa

Thơ thời ăn cắp 26.10.2015 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Tổ quốc gọi*
Bạch lộ hàng*
Thỉnh đạo hữu*
Thơ chạy làng

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)