đôi dòng về Trịnh Hoài Giang

TrinhHoaiGiang Trịnh Hoài Giang
Bút danh khác: Đan Thầm, Trọng Văn
Tên khai sinh: Trịnh Văn Trọng
Sinh: 25.5.1938. Sống tại Hải Phòng, quê gốc: Thanh Oai, Hà Đông.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Văn khoa Hà Nội (1961); từng dạy văn tại Trường Trung học Hoa kiều Hải Phòng; BTV tạp chí Cửa Biển, Hải Phòng.
Nguyên là Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban thơ Hội VHNT Hải Phòng (1972-1987).
Nghỉ hưu 1988.
Đã xuất bản:
- Hoa trăm miền, tập thơ in chung, Nxb Văn học, 1975.
- Sau những tháng năm, tập thơ in chung, Nxb Tác phẩm mới, 1983.
- Gió đất, tập thơ riêng, Hội VHNT Hải Phòng, 1977.
- Độc thoại, tập thơ riêng, Nxb Hội nhà văn, 1991.

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)