Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trần Trung Đạo

Varanasi, đêm nghe sông Hằng hát 15.03.2012 | Chuyên Đề, Du Lịch, | 2 bình luận Varanasi, đêm nghe sông Hằng hát

Khi chiếc ghe đưa chúng tôi trở lại Ghat thiêu người, khoảng mười giờ tối, xác người đàn bà quấn vải trắng không còn nằm trên bờ sông nữa. Bà có thể vừa hay đang được hỏa thiêu. Giàn hỏa là một lò lửa thấp chất đầy những thanh củi lớn, khi đó đang bốc lửa đỏ rực.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trần Trung Đạo

Nếu biến cố Thiên An Môn xảy ra hôm nay 3.02.2011 | Bàn Tròn: Chính trị, Biên Khảo, Nhận Định | 0 bình luận Nếu biến cố Thiên An Môn xảy ra hôm nay

Theo báo Wall Street Journal Asia phát hành hôm 31 tháng Giêng 2011, chính phủ Trung Quốc chặn hai chữ Egypt và Cairo từ các nguồn tìm kiếm internet. Hành động trẻ con đó của giới lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc cho thấy họ luôn sống trong bất an, bị động và luôn nằm trong thế thủ hơn là thế công.

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)