đôi dòng về Trần Thị Cổ Tích

TranThiCoTich Trần Thị Cổ Tích: tên thật Trần Thị Trâm, sinh năm 1955 tai thành phố Quảng Ngãi. Hiện sống tại Quảng Ngãi.

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)