Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trần Quang Phong

Ngụm đêm tàn 23.09.2008 | Sáng Tác, Thơ | Comments Off

 
miệng lưỡi tha nhân gai góc mượt mà
bâng quơ
í nghĩ đun vào nhau – đụn cát
hành trình nối …

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)