Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trần Phù Thế

Lục bát Trần Phù Thế 10.02.2011 | Sáng Tác, Thơ | 1 bình luận

cười đau hằng bữa trong đời khó quên
thương nhau ôm mãi oan khiên
ném đi sợ bể cái phiền đáng yêu

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)