đôi dòng về Trần Phong Giao

Tran Phong Giao

TRẦN PHONG GIAO [1932-2005]

Tên thật Trần Đình Tĩnh. Sinh năm 1932. Mất tại Sài Gòn ngày 13 tháng Tư, 2005. Thọ 73 tuổi.
Trước 1964, làm Tin Sách của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam.
1964, tổng thư ký tạp chí Văn.
1972, rời Văn, làm tờ Chính Văn với Nguyễn Mạnh Côn.
Đầu năm 1975, giữ mục Giải Đáp Thắc Mắc Văn Học tờ Thời Tập của Viên Linh.

Tác phẩm:
Ngồi lại bên cầu
Nửa đêm thức giấc.

Dịch phẩm:
Guồng Máy [L’Engrenage] của Jean-Paul Sartre
Sứ Mệnh Văn Nghệ, diễn từ Nobel Văn chương của Albert Camus
Sự Đã Rồi [Les Jeux Sont Faits] Jean-Paul Sartre [dịch chung với Nguyễn Xuân Hoàng]

bài đã đăng của Trần Phong Giao


@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)