Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trần Phan

Một chiều trên Kong Chro 16.02.2011 | Sáng Tác, Thơ | 3 bình luận

một chiều trên kông chro
tôi gặp người đàn bà bahnar địu con bên cây klao gãy . . .

. . . đã bao mùa rẫy
người xa trên nóc nhà mồ

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)